Rise Sparekasse

Rise Sparekasse Rise Sparekasse består af 5 afdelinger og er stærkt forankret i den sydfynske region. Vores identitet bunder i vores evne til at drive en Sparekasse i balance med en høj samfundsansvarlig adfærd. Derfor er det helt naturligt for os, at vi ønsker at blive Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse. Det vil vi fordi vi tror…