Medlemsfordele

En øget omsætning

Gavekortet til Shopping Svendborgs butikker er en attraktiv og populær løsning at være en del af. Det kan kun anvendes i butikker, der er medlem af Shopping Svendborg og har tilmeldt sig gavekortordningen. Årligt omsætter vi for ca. 2,5 mio. kroner fordelt over mere end 8.000 gavekort (2021), og antallet har igennem flere år været støt stigende. Langt størstedelen af de butikker, der er en del af gavekortordningen, har en omsætning, der overstiger deres medlemskontingent i Shopping Svendborg.

Markedsføring af din virksomhed

Vi synliggør vores aktiviteter og medlemmer på Shopping Svendborgs hjemmeside og so­ciale medier som Facebook og Instagram. Udover dit logo og en profil på hjemmesiden, får du også mulighed for at bruge vores sociale medier. Det sker altid i samarbejde og sparring med vores medarbejdere. Send billeder, beskeder og information om et tiltag i din butik – så hjælper vi med at sprede budskabet.

Events og aktiviteter tiltrækker kunder

Shopping Svendborg og SvendborgEvent skaber liv i byen via en lang række arrangementer.

Det er alene medlemmernes kontingent, der gør det muligt at booke underholdning og lave arrangementer. Jo flere medlemmer, des flere og større aktiviteter.

Arrangementerne tiltrækker masser af mennesker, der giver liv i byen og omsætning til by­ens butikker. Shopping Svendborg står blandt andet bag arrangementer som Biler i Byen, Open By Night, Black Friday og juleunderholdning i hele december.

Sparring og netværk

Som medlem af Shopping Svendborg er du altid inviteret til den årlige generalforsamling. Derudover afholder vi seks morgenmøder fordelt over hele året. Det giver samhørighed og mulighed for sparring med de øvrige medlemmer, og åbner for muligheden for anderledes samarbejder og fælles, nye tiltag.

Fælles markedsføring af Svendborg

Vi sørger for en fælles markedsføring til gavn for alle medlemmer. Vi markedsfører alle akti­viteter og events, åbningstider og gavekort-salg – og vi gør det hele året rundt.

Shopping Svendborg benytter en bred palette af medier og kanaler, fra avisannoncer og ra­diospots til sociale medier og infoskærme.

Et talerør

Shopping Svendborg er en del af bestyrelsen i Svendborg Erhvervsråd og SvendborgEvent. Vi bringer relevante emner direkte videre til beslutningstagerne. Jo flere medlemmer i Shop­ping Svendborg, des mere vægt er der bag ordene – for eksempel i dialogen med Svendborg Kommune om byens udvikling.

Du bliver en del af fællesskabet

Alle medlemmer af Shopping Svendborg får tildelt et klistermærke til butiksvinduet, der vi­ser, at du er en af dem, der bakker op om byens liv og handel.

Samtidig har vi altid vores medlemmer i tankerne, nĂĄr der udvikles aktiviteter og events, hvor det er oplagt at samarbejde yderligere. Kald det noget-for-noget. Vi kalder det sund fornuft!