Svendborg Erhvervsskole

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er Fyns eneste kombinationsskole, som rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium. Aktiviteterne er spredt på 3 store matrikler i Svendborg.

Svendborg Erhvervsskole
Skovsbovej 43 Р5700 Svendborg
+45 72 22 57 00